Stimaţi fraţi şi prieteni,

Suntem onoraţi să vă avem ca vizitatori ai paginii noastre. Prin toate actiivităţile şi slujbele Bisericii Happy Valley dorim să slăvim pe Dumnezeul cel adevărat - creator al cerului şi al pământului, şi să atragem pe oameni la Hristos - singurul care a murit şi a înviat pentru mântuirea celor păcătoşi. Oaza spirituală deschisă aici cu ajutorul Domnului, în mijlocul deşertului Arizonian, are menirea să creeze un context spiritual în care Dumnezeu, prin manifestarea darurilor Duhului Sfânt, să stâmpere setea sufletului însetat, să mângâie pe cel doborât de întristare, să zdrobească lanţurile cu care diavolul a legat pe unii oameni, să vindece pe cei bolnavi şi să îndrepte pe cei ce au rătăcit.

Dacă vă închinaţi împreună cu noi de la mare depărtare, mă rog ca slujbele şi mesajele transmise să reprezinte un belşug de binecuvântare pentru sufletul dumneavoastră, iar dacă vreodată, în călătoriile dumneavoastră veţi trece prin frumosul oraş Phoenix, vă aşteptăm cu drag să vă închinaţi împreună cu noi la oricare din slujbele noastre de duminica sau de peste săptămână. De asemenea puteţi urmări emisiunea Cuvântul Vieţii transmisă de Televiziunea Credo. Parteneriatul nostru cu CredoTV reprezintă un alt mijloc prin care Dumnezeu poate binecuvânta sufletele dumneavoastră. Multumesc cu această ocazie tuturor telespectatorilor care ne urmăresc întotdeauna cu bucurie şi ne sprijinesc în rugăciune. 

Dacă sunteţi în proces de mutare în oraşul nostru sau în unul din oraşele limitrofe, vă stăm la dispoziţie cu orice informaţie necesară de care aveţi nevoie pentru a vă integra cât mai uşor în noua viaţa spirituală pe care o căutaţi, şi bineînţeles că vă invităm cu toată dragostea frăţească în Hristos să ne vizitaţi şi să faceţi un popas spiritual împreună cu poporul răscumpărat din Valea Fericirii.

Dacă locuiţi în oraşul nostru sau în proximitatea locaţiei noastre, şi dacă încă nu v-aţi găsit o biserică în care să vă integraţi, să vă împliniţi şi să deveniţi activ în lucrarea lui Dumnezeu, vă aşteptăm cu drag să ne vizitaţi şi să vă închinaţi împreună cu noi.

Dacă sunteţi membrii ai bisericii noaste, vă chem să sprijiniţi mai departe în rugăciune lucrarea lui Dumnezeu din biserică şi toate proiectele locale, naţionale şi internaţionale în care suntem implicaţi.

   "Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. " (Efeseni 3.20-21)

Pastor Cornel Avram