Crezul Nostru

Noi credem:
• În inspiraţia verbală a Bibliei.
• Într-un singur Dumnezeu etern care există în trei persoane, şi-anume: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
• Că Isus Christos este singurul Fiu născut din Tatăl, prin Duhul Sfânt şi născut de fecioara Maria. Că Isus Christos a fost crucificat, înmormântat şi că a înviat din morţi. Că Isus Christos s-a înălţat la cer şi că astăzi este la dreapta Tatălui ca Mijlocitor.
• Că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu şi că pocăinţa este o poruncă dată de Dumnezeu pentru toţi oamenii fiind necesară pentru iertarea păcatelor.
• Că neprihănirea, regenerarea şi naşterea din nou sunt dobândite prin credinţa în sângele lui Isus Christos.
• În sfinţire care urmează după naşterea din nou prin credinţa în sângele lui Christos, prin Cuvânt şi prin Duhul Sfânt.
• Că sfinţenia este standardul lui Dumnezeu pentru cei vii.
• În botezul cu Duhul prin Duhul Sfânt.
• Că sfinţenia este standardul lui Dumnezeu pentru cei vii.
• În botezul cu Duhul Sfânt care urmează după curăţirea inimii.
• În vorbirea în alte limbi după cum dă Duhul Sfânt şi că vorbirea în alte limbi este evidenţa iniţială a botezului Duhului Sfânt.
• În botezul în apă prin scufundare şi că toţi cei care se pocăiesc trebuie să fie botezaţi în numele Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt.
• Că vindecarea divină este pentru toţi cei care sunt în ispăşirea săvârşită de Isus Christos.
• În practicarea Cinei Domnului, urmată de spălarea picioarelor sfinţilor.
• În cea de-a doua venire a Domnului Isus înaintea instaurării domniei de o mie de ani. în primul rând pentru învierea celor neprihăniţi morţi în Christos şi pentru răpirea sfinţilor aflaţi încă în viaţă pentru a-L întâmpina în văzduh. în al doilea rând pentru a domni o mie de ani pe pământ.
• În învierea în trup, în viaţa veşnică pentru cei neprihăniţi şi în pedeapsa veşnică a celor care trăiesc în fărădelege.