Image
Image
Image
Image
Image

Făgăduințe din predica de pe munte

1 Octombrie Duminică Cina Domnului Făgăduințe și binecuvântări Matei 5:1-13

8 Octombrie Duminică Făgăduința pentru milostenie Matei 6:1-4

9 Octombrie Luni Sărbătoarea Mulțumirii (CAN) Ziua Lui Columbus (USA)

15 Octombrie Duminică Făgăduințe pentru rugăciune Matei 6:5-15

22 Octombrie Duminică Făgăduințe pentru post Matei 6:16-18 Isaia 58:6-12

29 Octombrie Duminică Făgăduința providenței Matei 6:25-34

Image

Pastor CORNEL AVRAM

Stimaţi fraţi şi prieteni,

Suntem onoraţi să vă avem ca vizitatori ai paginii noastre. Prin toate actiivităţile şi slujbele Bisericii Happy Valley dorim să slăvim pe Dumnezeul cel adevărat - creator al cerului şi al pământului, şi să atragem pe oameni la Hristos - singurul care a murit şi a înviat pentru mântuirea celor păcătoşi. Oaza spirituală deschisă aici cu ajutorul Domnului, în mijlocul deşertului Arizonian, are menirea să creeze un context spiritual în care Dumnezeu, prin manifestarea darurilor Duhului Sfânt, să stâmpere setea sufletului însetat, să mângâie pe cel doborât de întristare, să zdrobească lanţurile cu care diavolul a legat pe unii oameni, să vindece pe cei bolnavi şi să îndrepte pe cei ce au rătăcit...

Emisiunea Cuvântul Vieții


© 2023 Happy Valley Christian Center. Designed by Credo TV. All Rights Reserved.