Image
Image
Image
Image
Image

Făgăduitorul și beneficiarii făgăduințelor

5 Martie Duminică Cina Domnului Caracterul Celui ce face făgăduința Evrei 10:19-25

12 Martie Duminică SCHIMBAREA OREI ÎNAINTE (USA/CAN) Făgăduințe naționale Ieremia 29:10-14

19 Martie Duminică Făgăduințe universale Efeseni 2:11-22

26 Martie Duminică Făgăduințe individuale Evrei 11:32-40

Image

Pastor CORNEL AVRAM

Stimaţi fraţi şi prieteni,

Suntem onoraţi să vă avem ca vizitatori ai paginii noastre. Prin toate actiivităţile şi slujbele Bisericii Happy Valley dorim să slăvim pe Dumnezeul cel adevărat - creator al cerului şi al pământului, şi să atragem pe oameni la Hristos - singurul care a murit şi a înviat pentru mântuirea celor păcătoşi. Oaza spirituală deschisă aici cu ajutorul Domnului, în mijlocul deşertului Arizonian, are menirea să creeze un context spiritual în care Dumnezeu, prin manifestarea darurilor Duhului Sfânt, să stâmpere setea sufletului însetat, să mângâie pe cel doborât de întristare, să zdrobească lanţurile cu care diavolul a legat pe unii oameni, să vindece pe cei bolnavi şi să îndrepte pe cei ce au rătăcit...

Emisiunea Cuvântul Vieții


© 2023 Happy Valley Christian Center. Designed by Credo TV. All Rights Reserved.