Ianuarie 29, 2015 Thursday Service


 

Ianuarie 26, 2015 PM Priveghi


 

Ianuarie 25, 2015 PM Service


 

Ianuarie 25, 2015 AM Service


 

Ianuarie 24, 2015 Wedding


 

Ianuarie 22, 2015 Thursday Service


 

Ianuarie 18, 2015 Evening Service


 

Ianuarie 18, 2015 Morning Service


 

Ianuarie 15, 2015 Thursday Service


 

Ianuarie 11, 2015 PM Service


 

Ianuarie 11, 2015 AM Service


 

Ianuarie 10, 2015 Wedding


 

Ianuarie 8, 2015 Thursday


 

Ianuarie 4, 2014 PM


 

Ianuarie 4, 2014 AM


 

Ianuarie 1, 2014 New Year